نقشه راه کنفرانس بین‌المللی «علم سیاست، مطالعات زنان و آینده» (Concept Note)

Posted Leave a comment

کمیته مطالعات زنان انجمن علوم سیاسی ایران در تلاش است نخستین دوره یک کنفرانس بین‌المللی در حوزه مطالعات زنان با عنوان «علم سیاست، مطالعات زنان و آینده» را برگزار کند. این کنفرانس در روز دهم مهرماه 1399 در تهران، ایران، برگزار خواهد شد. این رویداد بسیار تعاملی نقطه عطفی مهم در فراهم کردن یک نقشه […]