محورها و موضوعات

مسایل زنان و مطالعات زنان از جمله حوزه‌هایی است که در تمام کشورها و مناطق جهان دیده می‌شود. در این کنفرانس تلاش خواهد شد با همکاری تمام گروه‌های ذی‌نفع به تقویت ظرفیت‌ها و برنامه‌های کاری از جمله برنامه‌های استراتژیک در سطح ملی و در پنج حوزه مطالعاتی زیر پرداخته شود:

حقوق

 • مقایسه تطبیقی میان وضعیت موجود و وضعیت مطلوب
 • نقش زنان در ورزش
 • عدالت جنسیتی، شکاف جنسیتی، تبعیض مثبت جنسیتی
 • نقش زنان در توسعه پایدار
 • نقش زنان در هنر و ادبیات
 • نقش زنان در قدرت و تصمیم‌گیری
 • زنان و هویت زنانه
 • زنان و عرصه‌های مدیریتی
 • توانمندسازی زنان
 • نقش زنان در توسعه فرهنگی
 • زنان و دولت ـ ملت‌سازی
 • زنان، صلح و امنیت پایدار
 • وضعیت‌سنجی زنان در اشتغال، آموزش عالی و رسانه
 • آینده‌پژوهشی توسعه جنسیتی
 • زنان در اسلام
 • جنبش‌های زنان و فمینیسم
 • زنان و فقر
 • زنان و محیط زیست

فرصت‌ها

 • مقایسه تطبیقی میان وضعیت موجود و وضعیت مطلوب
 • نقش زنان در ورزش
 • عدالت جنسیتی، شکاف جنسیتی، تبعیض مثبت جنسیتی
 • نقش زنان در توسعه پایدار
 • نقش زنان در هنر و ادبیات
 • نقش زنان در قدرت و تصمیم‌گیری
 • زنان و هویت زنانه
 • زنان و عرصه‌های مدیریتی
 • توانمندسازی زنان
 • نقش زنان در توسعه فرهنگی
 • زنان و دولت ـ ملت‌سازی
 • زنان، صلح و امنیت پایدار
 • وضعیت‌سنجی زنان در اشتغال، آموزش عالی و رسانه
 • آینده‌پژوهشی توسعه جنسیتی
 • زنان در اسلام
 • جنبش‌های زنان و فمینیسم
 • زنان و فقر
 • زنان و محیط زیست

مشارکت

 • نقش احزاب سیاسی در ورود زنان به عرصه سیاست
 • چرایی و چگونگی حمایت از زنان در عرصه مشارکت سیاسی
 • موانع و بازدارنده‌های مشارکت سیاسی زنان
 • چگونگی تأثیرگذاری زنان در عرصه سیاست
 • استراتژی‌های توسعه فضا برای مشارکت زنان در عرصه سیاست
 • نقش مردان در بهبود مشارکت سیاسی زنان
 • مسئولیت اجتماعی و مشارکت سیاسی زنان
 • چارچوب قانونی/نهادی برای بهبود مشارکت سیاسی زنان و دستیابی به عدالت جنسیتی
 • مشارکت زنان در عرصه‌های سیاستگذاری‌های اقتصادی و فرهنگی

زنان و توسعه شهری

 • زیست شهری زنان
 • نقش زنان در محیط زیست شهری
 • وضعیت حضور زنان در فضاهای عمومی شهری
 • شهر، امنیت و زنان

مسایل دختران جوان

 • دختران جوان رأی اولی در مشارکت سیاسی
 • نقش جنسیتی و کلیشه های فرهنگی جنسیتی درباره دختران جوان
 • جامعه پذیری دختران جوان
 • نقش خانواده و مدرسه در شکل دهی به هویت جنسیتی دختران جوان
 • حقوق دختران جوان

رشته مطالعات زنان و مباحث نظری

 • تبیین چارچوب مفهومی و نظری و مکانیزم‌های توانمندسازی زنان
 • پیشنهادات و توصیه‌ها برای فعالیت‌های آینده و رویه‌های مؤثر توانمندسازی زنان و حضور پررنگ‌تر در عرصه‌های مختلف

روش‌شناسی مطالعات زنان

 • رویکردهای متأخر و بدیل در مطالعات زنان
 • آینده‌پژوهی مطالعات زنان در ایران و جهان
 • الزامات و نقش مبانی روش‌شناختی در مطالعات زنان
 • تبارشناسی و آسیب‌شناسی مطالعات زنان در ایران (پهلوی و جمهوری اسلامی)
 • مطالعات تطبیقی روش‌شناختی در مطالعات زنان
 • جریان‌شناسی سیاسی مطالعات زنان

ایمیل کنفرانس: ipsawomen@gmail.com

کانال تلگرامی: ipsawomen@

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *