اخبار

کنفرانس بین‌المللی مطالعات زنان با عنوان «سیاست، مطالعات زنان و آینده» در تاریخ 10 مهرماه 1399 از سوی کمیته مطالعات
جناب آقای دکتر حسین سلیمی، ریاست دانشگاه علامه طباطبایی، به مناسبت برگزاری کنفرانس بین المللی «علم سیاست، مطالعات زنان و
جناب آقای دکتر سیدعبدالامیر نبوی، رییس سابق انجمن علوم سیاسی ایران، به مناسبت برگزاری کنفرانس بین المللی «علم سیاست، مطالعات
جناب آقای دکتر کیومرث اشتریان، ریاست انجمن علوم سیاسی ایران، به مناسبت برگزاری کنفرانس بین المللی «علم سیاست، مطالعات زنان
از آنجا که دو سرفصل به محورهای کنفرانس اضافه شد، کمیته علمی کنفرانس تصمیم گرفت مهلت ارسال چکیده افزایش یابد.