سخنرانان

سخنرانان داخلی

No post found

سخنرانان خارجی

پروفسور علوم سیاسی و مطالعات خاورمیانه، دانشگاه BYU، آمریکا دونا لی باون یک دانشمند سیاسی آمریکایی است که در مطالعات
پروفسور تحقیقات جنگ و صلح، دانشگاه تامپره فنلاند تاریا وایرینن استاد تحقیقات صلح و درگیری در مؤسسه تحقیقاتی صلح تامپره،
پروفسور علوم سیاسی، دانشگاه لندن وی از سال 2007 عضو آکادمی انگلیس بوده و در سال 2009 به عنوان آکادمی
پروفسور علوم سیاسی، دانشگاه گوتنبرگ سوئد زمینه‌های اصلی تحقیق لنا وانگنرود دموکراسی نمایندگی با تمرکز ویژه بر موضوعات نفوذ سیاسی
پروفسور علوم سیاسی دانشکده اقتصاد لندن (LSE) آن فیلیپس، استاد گراهام والاس علوم سیاسی در دانشکده حکومت است. وی در